Kursus korteriomanikele

No Comments

MTÜ Meie Kalamaja

Korteriühistu töökorraldus, liikme õigused ja kohustused

Kursus korteriomanikele

Õppesuund: 34 Ärindus ja haldus
Õppetöö maht: 12 akadeemilist tundi
Õppejõud: diplomeeritud juristid Aslan Liivak ja Andres Suurväli, majandusteadlane Jelena Rootamm-Valter.

KURSUSE KAVA

Kursuse eesmärgiks on anda korteriomanikule terviklikud alusteadmised korteriomaniku kui korteriühistu liikme õigustest ja kohustustest kindlustamaks senisest parema ettevalmistuse korteriomandi ühisosa haldamise põhjendatud hindamiseks.

Õpiväljundid. Kursuse edukalt läbinu on saanud teadmised ja oskused, mis võimaldavad

  • omandada korteriomandi ühisosa majandamise üldiseid reegleid
  • mõista ühistu kui organisatsioonilie vormi toimimist
  • kasutada täies ulatuses oma õigusi ühistu liikmena
  • täita täiel määral oma kohustusi ühistu liikmena
  • mõista ühistu juhtimise aluseid
  • võtta vastu põhjendatud otsuseid korteriühistu koosolekutel
  • õiglaselt hinnata korteriühistu juhatuse tegevust.

Teemad
Korteriomand kui juriidiline mõsite: reaalosa ja mõtteline osa.
Mõttelise osa ühismajandamise vormid, sh korteriühistu ja selle ülesanded.

Korteriühistu liikme õigused ja kohustused.

Korteriühistu toimimise kord.
Korteriühistu juhtimine, sh üldkoosolek ja juhatuse tegevus.

Korteriühistu ja selle juhatuse tegevuse hindamise alused.

 

Õppetöö toimub osaliselt loengu, ent peamiselt arutelu vormis konkreetsete näidete varal.
12 akadeemilist tundi jagunevad kolmeks või neljaks õppekohtumiseks (vastavalt osalejate soovile). Õppetöö toimub MTÜ Meie Kalamaja ruumides või osalejate soovi korral nende enda korteriühistu ruumides.
Kursuse materjalid on oselajatele kättesaadamad MTÜ Meie Kalamaja kodulehel või muus kokku lepitud vormis.

Kursuste toimumise aeg avaldatakse koolituskalendris, vt www.meiekalamaja.org

 

Kava on koostatud 26. juulil 2016.

Categories: Koolitused

Lisa kommentaar