Algatusgrupp ja meeskonnatöö: kuidas koosolekuid läbi viia alates kutsumisest kuni otsuste elluviimiseni. Korteriühistu näitel

MTÜ Meie Kalamaja
Algatusgrupp ja meeskonnatöö: kuidas koosolekuid läbi viia alates kutsumisest kuni otsuste elluviimiseni. Korteriühistu näitel

Koolitusmaht 40 akadeemilist tundi

Õpiväljundid: omaalgatusliku üldkoosoleku läbiviimise vajaduse määratlemise, ettevalmistamise, läbiviimise ning tulemuste elluviimise oskus, sh õigussätete mõistmine, ja nendest kinnipidamise ja dokumentide koostamise äraõppimine; meeskonnatöö oskus Võtmepädevused: sotsiaalsed oskused

Õppekava suund: 31 Sotsiaal- ja käitumisteadused

Alustamise aeg: september 2017.
Lõpetamise aeg: detsember 2017
Kursused on osalejatele tasuta.
Toimumise aeg ja kont on täpsustamisel. Jälgige reklaami!


Teemad

Algatusgrupi moodustamine ja koosoleku eesmärgi määratlemine 2 ak.t
Meeskonnatöö alused. 6 ak.t

Rollid ja tööjaotus.

Kommunikatsioon.
Korteriühistu koosolekuettevalmistamise formaalsed reeglid: MTÜS, KÜS ja põhikiri 4 ak.t

Koosoleku ettevalmistamine: päevakorra kujundamine, aeg ja ruum, kutse koostamine, kutse kommunikeerimine, töö korteriühistu liikmetega. 4 ak.t
Koosoleku läbiviimine: registreerimine, stsenaarium, protokollimine. 12 ak.t
Protokolli koostamine. 4 ak.t
Otsuste kommunikeerimine.
Tulemuse vormistamine ja elluviimine.
4 ak.t
Potentsiaalsed probleemid ja nende lahendamine
4 ak.t

Kokku 40 ak.t

Kavandatavad toimumisajad*
Koolituse koht auditoorse töö korral
Karjamaa 18 Tallinn (Küsi lähemalt Meie spetsialistidelt)
6. detsember 2017 kl 17.00– algus

Algatusgrupp ja meeskonnatöö: kuidas koosolekuid läbi viia alates kutsumisest kuni otsuste elluviimiseni. Korteriühistu näitel

Kavandatavad toimumisajad*
Koolituse koht auditoorse töö korral
Karjamaa 18 Tallinn (Küsi lähemalt toimumiskoha kohta Meie spetsialistidelt)

6. detsember 2017 kl 17.00 – algus

jaanuar 2018 kl 17.00-20.15
24. jaanuar 2018 kl 17.00-20.15
31. jaanuar 2018 kl 17.00-20.15
7. veebruar 2018 kl 17.00-20.15
14. veebruar 2018 kl 17.00-20.15
21. veebruar 2018 kl 17.00-20.15
28. veebruar 2018 kl 17.00-20.15

 

*Välikoolituste ajad lisanduvad. Need toimuvad kindlasti alles 2018. aastal. Välikoolitused toimuvad vaid ilusa ilmaga (kui ei saja vihma, lörtsi ega lund ning on tuulevaikne). Seoses sellega võib ajakava muutuda. Ajakava muudatustest teatatakse kodulehel ja e-postiga hiljemalt 3 päeva enne koolitust, ent võib juhtuda ka ootamatusi. Siis viiakse kolitus üle auditooriumi.

 

Kodu ja elamuhalduse alase funktsionaalse eesti keele oskuse arendamine vene vm mitte-eesti emakeelega õppijatel. Protokollide vormistamine
Koolituse kavandatav läbiviimise aeg veebruar-märts 2018

 

Categories: Meie Kalamaja