Kodu ja elamuhalduse alase funktsionaalse eesti keele oskuse arendamine vene vm mitte-eesti emakeelega õppijatel. Protokollide vormistamine

MTÜ Meie Kalamaja
Kodu ja elamuhalduse alase funktsionaalse eesti keele oskuse arendamine vene vm mitte-eesti emakeelega õppijatel. Protokollide vormistamine

Koolitusmaht 24 akadeemilist tundi

Õpiväljundid: eestikeelse sõnavara omandamine suhtlemiseks mitmesuguste partneritega oma kodu kui elukeskkonna arendamisel ja selle väärtuse suurendamisel, dokumentide koostamise oskuse omandamine eesti keeles, sh koosoleku protokollimise oskus

Võtmepädevused: võõrkeelteoskus, sh muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskussotsiaalsed oskused
Valdkond: 22 Humanitaaria ja võõrkeeled

 

1. grupp 2017. aasta sügis
Alustamise aeg
: septembri teine nädal.
Lõpetamise aeg: november.
2. grupp:
Algus 3. märtsil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
10. märtsil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
17. märtsil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
24.  märtsil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
7. aprillil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
Ühe koolituse aeg veel täpsustub, jälgige kodulehte ja e-kirju.

Kursused on osalejatele tasuta.
Toimumise aeg ja koht on täpsustamisel. Jälgige reklaami!


Teemad

Kodu ja selle mõiste erinevad tähendused kõne-, ameti- ja õiguskeeles. 4 ak t

Kodu hoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles 6 ak.t
Elamu hoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles 6 ak.t
Kirjalik suhtlemine kodu hoolduse valdkonnas. Dokumentide sisu mõistmine 4 ak.t

Kirjalik suhtlemine elamu hooldamise valdkonnas. Dokumentide koostamine 4 ak.t

Kokku 24 ak.t

Koostas
Jelena Rootamm-Valter
9.05.2017

 

Koolitused toimuvad:
14. oktoober 2017 algusega kell 10:00 Kalamaja põhikoolis Vabriku tn 18 Tallinn
21. oktoober 2017 algusega kell 10:00 Kalamaja põhikoolis Vabriku tn 18 Tallinn
28. oktoober 2017 väljasõiduõppus Keila linnas. Väljumine Balti jaamast kell 9:06.
4. november 2017 algusega kell 10:00 Kalamaja põhikoolis Vabriku tn 18 Tallinn
11. november 2017 algusega kell 10:00 Kalamaja põhikoolis Vabriku tn 18 Tallinn. Antakse kätte tunnistused!
Tallinna koolitused kestavad kuni kella 13.15ni, Keila koolitus orienteeruvalt kuni kella 16.
Categories: Koolitused, Uncategorized