Koolitused


Korraldame haridus-, kultuuri- ja rahvaüritusi!
MTÜ Meie Kalamaja Vabahariduskooli koolituskavad on registreeritud majandustegevuse registris. Koolitustegevus toimub vastavalt õppekorralduse eeskirjale ja väljundipõhistele õppekavadele.
Kvaliteedi tagamiseks kasutame Koolituse kvaliteedi hindamise mudelit.