Olen linnakodanik

Eesti Vabaharidusliit

Õppekava nimetus: Olen linnakodanik.

Õppekavarühm: isikuareng

Võtmepädevus: kodanikupädevus

Koolituse läbiviija: MTÜ Meie Kalamaja

Õppe maht: 24 akadeemilist tundi

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija: Tunneb oma õigusi linnakodanikuna
Tunneb oma kohustusi linnakodanikuna

Tunneb linnaosavalitsuse tööd ning oskab eesmärgikindlalt endale vajalikke asju seal ajada (sotsiaalabi ja –hooldus, korrakaitse, miljööväärtus)
Linnaelaniku kodanikualgatused – mida ja kuidas algatada?

Õppe sisu:

Kodanikuõigused KOV tasandil
Kodaniku kohustused KOV tasandil
KOV funktsioonid ja struktuur Tallinna linna näitel
Linnaosavalitsuse roll ja võimalused (sotsiaalabi ja –hooldus, korrakaitse, miljööväärtus jt)

Asjaajamise õpetus:

Linnaelaniku kodanikualgatused ja KOV toetus neile – kuidas oma mõtted ellu viia. Tegevuskava koostamine valitud algatusele.

Õppemeetodid:

Loeng
Arutelud ekspertidega
Rühmatöö
Ekskursioon

Hindamine

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Algatusidee leidmine – kirjalikult Rühmatöö tulemusena selgunud idee esitamine KOVi valdkonnaspetsialistidele
Tegevuskava valmimine Tegevuskava on kirjas ning võetud vastu tegevuse aluseks
Categories: Koolitused, Meie Kalamaja