Korraldame koolitusi

    Korraldame haridus-, kultuuri- ja rahvaüritusi!
    MTÜ Meie Kalamaja Vabahariduskooli koolituskavad on registreeritud majandustegevuse registris. Koolitustegevus toimub vastavalt õppekorralduse eeskirjale ja väljundipõhistele õppekavadele.
    Kvaliteedi tagamiseks kasutame Koolituse kvaliteedi hindamise mudelit.

    Categories: Meie Kalamaja