Vaade Tallinnale
Vaade sadamalle
Meie Kalamaja

Algatusgrupp ja meeskonnatöö: kuidas koosolekuid läbi viia alates kutsumisest kuni otsuste elluviimiseni. Korteriühistu näitel

MTÜ Meie Kalamaja
Algatusgrupp ja meeskonnatöö: kuidas koosolekuid läbi viia alates kutsumisest kuni otsuste elluviimiseni. Korteriühistu näitel

Koolitusmaht 40 akadeemilist tundi

Õpiväljundid: omaalgatusliku üldkoosoleku läbiviimise vajaduse määratlemise, ettevalmistamise, läbiviimise ning tulemuste elluviimise oskus, sh õigussätete mõistmine, ja nendest kinnipidamise ja dokumentide koostamise äraõppimine; meeskonnatöö oskus Võtmepädevused: sotsiaalsed oskused

Õppekava suund: 31 Sotsiaal- ja käitumisteadused

Alustamise aeg: september 2017.
Lõpetamise aeg: detsember 2017
Kursused on osalejatele tasuta.
Toimumise aeg ja kont on täpsustamisel. Jälgige reklaami!


Teemad

Algatusgrupi moodustamine ja koosoleku eesmärgi määratlemine 2 ak.t
Meeskonnatöö alused. 6 ak.t

Rollid ja tööjaotus.

Kommunikatsioon.
Korteriühistu koosolekuettevalmistamise formaalsed reeglid: MTÜS, KÜS ja põhikiri 4 ak.t

Koosoleku ettevalmistamine: päevakorra kujundamine, aeg ja ruum, kutse koostamine, kutse kommunikeerimine, töö korteriühistu liikmetega. 4 ak.t
Koosoleku läbiviimine: registreerimine, stsenaarium, protokollimine. 12 ak.t
Protokolli koostamine. 4 ak.t
Otsuste kommunikeerimine.
Tulemuse vormistamine ja elluviimine.
4 ak.t
Potentsiaalsed probleemid ja nende lahendamine
4 ak.t

Kokku 40 ak.t

Kavandatavad toimumisajad*
Koolituse koht auditoorse töö korral
Karjamaa 18 Tallinn (Küsi lähemalt Meie spetsialistidelt)
6. detsember 2017 kl 17.00– algus

Algatusgrupp ja meeskonnatöö: kuidas koosolekuid läbi viia alates kutsumisest kuni otsuste elluviimiseni. Korteriühistu näitel

Kavandatavad toimumisajad*
Koolituse koht auditoorse töö korral
Karjamaa 18 Tallinn (Küsi lähemalt toimumiskoha kohta Meie spetsialistidelt)

Algus 6.12.2017      algus kl 17 Karjamaa 18-100, Tallinn
10.01.2018    algus kl 17 Karjamaa 18-100, Tallinn
17.01.2018    algus kl 17 Karjamaa 18-100, Tallinn
24.01.2018    algus kl 17 Karjamaa 18-100, Tallinn
31.01.2018    algus kl 17 Karjamaa 18-100, Tallinn
07.02.2018    algus kl 17 Karjamaa 18-100, Tallinn
14.02.2018    algus kl 16 Sõpruse pst 233 Tallinn, KÜ praktika
21.02.2018    algus kl 17 Karjamaa 18-100, Tallinn
28.02.2018    algus kl 16 Ehituskeskus Rävala pst 8 Tallinn
7. aprill 2018 Väljasõidukoolitus Raplas. Rong nr 371 väljub Balti jaamast kl 9.45
14. aprill 2018 Rahvusraamatukogus algusega kl 12.

 

*Välikoolituste ajad võivad muutuda! Need toimuvad kindlasti 2018. aastal. Välikoolitused toimuvad vaid ilusa ilmaga (kui ei saja vihma, lörtsi ega lund ning on tuulevaikne). Seoses sellega võib ajakava muutuda. Ajakava muudatustest teatatakse kodulehel ja e-postiga hiljemalt 3 päeva enne koolitust, ent võib juhtuda ka ootamatusi. Siis viiakse kolitus üle auditooriumi.

 

Kodu ja elamuhalduse alase funktsionaalse eesti keele oskuse arendamine vene vm mitte-eesti emakeelega õppijatel. Protokollide vormistamine
Koolituse kavandatav läbiviimise aeg veebruar-märts 2018

 

Categories: Meie Kalamaja

Kodu ja elamuhalduse alase funktsionaalse eesti keele oskuse arendamine vene vm mitte-eesti emakeelega õppijatel. Protokollide vormistamine

MTÜ Meie Kalamaja
Kodu ja elamuhalduse alase funktsionaalse eesti keele oskuse arendamine vene vm mitte-eesti emakeelega õppijatel. Protokollide vormistamine

Koolitusmaht 24 akadeemilist tundi

Õpiväljundid: eestikeelse sõnavara omandamine suhtlemiseks mitmesuguste partneritega oma kodu kui elukeskkonna arendamisel ja selle väärtuse suurendamisel, dokumentide koostamise oskuse omandamine eesti keeles, sh koosoleku protokollimise oskus

Võtmepädevused: võõrkeelteoskus, sh muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskussotsiaalsed oskused
Valdkond: 22 Humanitaaria ja võõrkeeled

 

1. grupp 2017. aasta sügis
Alustamise aeg
: septembri teine nädal.
Lõpetamise aeg: november.
2. grupp:
Algus 3. märtsil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
10. märtsil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
17. märtsil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
24.  märtsil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
7. aprillil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
Ühe koolituse aeg veel täpsustub, jälgige kodulehte ja e-kirju.

Kursused on osalejatele tasuta.
Toimumise aeg ja koht on täpsustamisel. Jälgige reklaami!


Teemad

Kodu ja selle mõiste erinevad tähendused kõne-, ameti- ja õiguskeeles. 4 ak t

Kodu hoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles 6 ak.t
Elamu hoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles 6 ak.t
Kirjalik suhtlemine kodu hoolduse valdkonnas. Dokumentide sisu mõistmine 4 ak.t

Kirjalik suhtlemine elamu hooldamise valdkonnas. Dokumentide koostamine 4 ak.t

Kokku 24 ak.t

Koostas
Jelena Rootamm-Valter
9.05.2017

 

Koolitused toimuvad:
14. oktoober 2017 algusega kell 10:00 Kalamaja põhikoolis Vabriku tn 18 Tallinn
21. oktoober 2017 algusega kell 10:00 Kalamaja põhikoolis Vabriku tn 18 Tallinn
28. oktoober 2017 väljasõiduõppus Keila linnas. Väljumine Balti jaamast kell 9:06.
4. november 2017 algusega kell 10:00 Kalamaja põhikoolis Vabriku tn 18 Tallinn
11. november 2017 algusega kell 10:00 Kalamaja põhikoolis Vabriku tn 18 Tallinn. Antakse kätte tunnistused!
Tallinna koolitused kestavad kuni kella 13.15ni, Keila koolitus orienteeruvalt kuni kella 16.
Categories: Koolitused, Uncategorized

Kursus korteriomanikele

No Comments

MTÜ Meie Kalamaja

Korteriühistu töökorraldus, liikme õigused ja kohustused

Kursus korteriomanikele

Õppesuund: 34 Ärindus ja haldus
Õppetöö maht: 12 akadeemilist tundi
Õppejõud: diplomeeritud juristid Aslan Liivak ja Andres Suurväli, majandusteadlane Jelena Rootamm-Valter.

KURSUSE KAVA

Kursuse eesmärgiks on anda korteriomanikule terviklikud alusteadmised korteriomaniku kui korteriühistu liikme õigustest ja kohustustest kindlustamaks senisest parema ettevalmistuse korteriomandi ühisosa haldamise põhjendatud hindamiseks.

Õpiväljundid. Kursuse edukalt läbinu on saanud teadmised ja oskused, mis võimaldavad

  • omandada korteriomandi ühisosa majandamise üldiseid reegleid
  • mõista ühistu kui organisatsioonilie vormi toimimist
  • kasutada täies ulatuses oma õigusi ühistu liikmena
  • täita täiel määral oma kohustusi ühistu liikmena
  • mõista ühistu juhtimise aluseid
  • võtta vastu põhjendatud otsuseid korteriühistu koosolekutel
  • õiglaselt hinnata korteriühistu juhatuse tegevust.

Teemad
Korteriomand kui juriidiline mõsite: reaalosa ja mõtteline osa.
Mõttelise osa ühismajandamise vormid, sh korteriühistu ja selle ülesanded.

Korteriühistu liikme õigused ja kohustused.

Korteriühistu toimimise kord.
Korteriühistu juhtimine, sh üldkoosolek ja juhatuse tegevus.

Korteriühistu ja selle juhatuse tegevuse hindamise alused.

 

Õppetöö toimub osaliselt loengu, ent peamiselt arutelu vormis konkreetsete näidete varal.
12 akadeemilist tundi jagunevad kolmeks või neljaks õppekohtumiseks (vastavalt osalejate soovile). Õppetöö toimub MTÜ Meie Kalamaja ruumides või osalejate soovi korral nende enda korteriühistu ruumides.
Kursuse materjalid on oselajatele kättesaadamad MTÜ Meie Kalamaja kodulehel või muus kokku lepitud vormis.

Kursuste toimumise aeg avaldatakse koolituskalendris, vt www.meiekalamaja.org

 

Kava on koostatud 26. juulil 2016.

Categories: Koolitused