Rubriik: Koolitused

Kodu ja elamuhalduse alase funktsionaalse eesti keele oskuse arendamine vene vm mitte-eesti emakeelega õppijatel. Protokollide vormistamine

MTÜ Meie Kalamaja
Kodu ja elamuhalduse alase funktsionaalse eesti keele oskuse arendamine vene vm mitte-eesti emakeelega õppijatel. Protokollide vormistamine

Koolitusmaht 24 akadeemilist tundi

Õpiväljundid: eestikeelse sõnavara omandamine suhtlemiseks mitmesuguste partneritega oma kodu kui elukeskkonna arendamisel ja selle väärtuse suurendamisel, dokumentide koostamise oskuse omandamine eesti keeles, sh koosoleku protokollimise oskus

Võtmepädevused: võõrkeelteoskus, sh muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskussotsiaalsed oskused
Valdkond: 22 Humanitaaria ja võõrkeeled

 

1. grupp 2017. aasta sügis
Alustamise aeg
: septembri teine nädal.
Lõpetamise aeg: november.
2. grupp:
Algus 3. märtsil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
10. märtsil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
17. märtsil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
24.  märtsil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
7. aprillil 2018 Tõnismägi 2 Tallinn Rahvusraamatukogu algus kl 12
Ühe koolituse aeg veel täpsustub, jälgige kodulehte ja e-kirju.

Kursused on osalejatele tasuta.
Toimumise aeg ja koht on täpsustamisel. Jälgige reklaami!


Teemad

Kodu ja selle mõiste erinevad tähendused kõne-, ameti- ja õiguskeeles. 4 ak t

Kodu hoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles 6 ak.t
Elamu hoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles 6 ak.t
Kirjalik suhtlemine kodu hoolduse valdkonnas. Dokumentide sisu mõistmine 4 ak.t

Kirjalik suhtlemine elamu hooldamise valdkonnas. Dokumentide koostamine 4 ak.t

Kokku 24 ak.t

Koostas
Jelena Rootamm-Valter
9.05.2017

 

Koolitused toimuvad:
14. oktoober 2017 algusega kell 10:00 Kalamaja põhikoolis Vabriku tn 18 Tallinn
21. oktoober 2017 algusega kell 10:00 Kalamaja põhikoolis Vabriku tn 18 Tallinn
28. oktoober 2017 väljasõiduõppus Keila linnas. Väljumine Balti jaamast kell 9:06.
4. november 2017 algusega kell 10:00 Kalamaja põhikoolis Vabriku tn 18 Tallinn
11. november 2017 algusega kell 10:00 Kalamaja põhikoolis Vabriku tn 18 Tallinn. Antakse kätte tunnistused!
Tallinna koolitused kestavad kuni kella 13.15ni, Keila koolitus orienteeruvalt kuni kella 16.
Categories: Koolitused, Uncategorized

Kursus korteriomanikele

No Comments

MTÜ Meie Kalamaja

Korteriühistu töökorraldus, liikme õigused ja kohustused

Kursus korteriomanikele

Õppesuund: 34 Ärindus ja haldus
Õppetöö maht: 12 akadeemilist tundi
Õppejõud: diplomeeritud juristid Aslan Liivak ja Andres Suurväli, majandusteadlane Jelena Rootamm-Valter.

KURSUSE KAVA

Kursuse eesmärgiks on anda korteriomanikule terviklikud alusteadmised korteriomaniku kui korteriühistu liikme õigustest ja kohustustest kindlustamaks senisest parema ettevalmistuse korteriomandi ühisosa haldamise põhjendatud hindamiseks.

Õpiväljundid. Kursuse edukalt läbinu on saanud teadmised ja oskused, mis võimaldavad

  • omandada korteriomandi ühisosa majandamise üldiseid reegleid
  • mõista ühistu kui organisatsioonilie vormi toimimist
  • kasutada täies ulatuses oma õigusi ühistu liikmena
  • täita täiel määral oma kohustusi ühistu liikmena
  • mõista ühistu juhtimise aluseid
  • võtta vastu põhjendatud otsuseid korteriühistu koosolekutel
  • õiglaselt hinnata korteriühistu juhatuse tegevust.

Teemad
Korteriomand kui juriidiline mõsite: reaalosa ja mõtteline osa.
Mõttelise osa ühismajandamise vormid, sh korteriühistu ja selle ülesanded.

Korteriühistu liikme õigused ja kohustused.

Korteriühistu toimimise kord.
Korteriühistu juhtimine, sh üldkoosolek ja juhatuse tegevus.

Korteriühistu ja selle juhatuse tegevuse hindamise alused.

 

Õppetöö toimub osaliselt loengu, ent peamiselt arutelu vormis konkreetsete näidete varal.
12 akadeemilist tundi jagunevad kolmeks või neljaks õppekohtumiseks (vastavalt osalejate soovile). Õppetöö toimub MTÜ Meie Kalamaja ruumides või osalejate soovi korral nende enda korteriühistu ruumides.
Kursuse materjalid on oselajatele kättesaadamad MTÜ Meie Kalamaja kodulehel või muus kokku lepitud vormis.

Kursuste toimumise aeg avaldatakse koolituskalendris, vt www.meiekalamaja.org

 

Kava on koostatud 26. juulil 2016.

Categories: Koolitused